Neppe Oeigoeren versus echte Oeigoeren in Den Haag: wat er precies is gebeurd

Op 24 februari waren er tijdens een Chinees Nieuwjaarsfestival in het stadhuis van de Nederlandse hoofdstad Han-Chinese kinderen aanwezig die zich voordeden als Oeigoeren. Een confrontatie met echte Oeigoeren volgde: een getuigenis.

Door Abdurehim Gheni Uyghur

“De balken verwisselen met verrot hout”.

Uit het Chinese strategieënboek, ”The Thirty-Six Stratagems“

Naarmate de economische kracht van China groeit, waardoor zij de op een na grootste economie ter wereld is geworden, heeft de Chinese regering haar culturele evenementen steeds vaker op belangrijke plaatsen over de hele wereld gehouden. Achter deze gebeurtenissen gaan beschuldigingen schuil dat zij technologie en defensiesystemen uit deze landen hebben gestolen. Daarnaast zijn er acties om degenen die zich tegen de Chinese regering verzetten, te hinderen, intimideren en bedreigen.

Op zaterdag 24 februari 2024 ontvingen we het nieuws dat Chinezen een Lentefestival zouden houden met de naam ‘Chinees Nieuwjaar’ in het stadhuis van Den Haag, de politieke hoofdstad van Nederland. We namen onmiddellijk contact op met de Kantonese politieke activist Liu FeiLong en organiseerden een protest voor het stadhuis van Den Haag met Oeigoeren, Tibetanen, Zuid-Mongoliërs, Kantonezen en Hong Kongers tegen de Chinese regering.

Het protest begon rond 11.00 uur. Ten eerste sprak de Kantonese politieke activist Liu FeiLong over het doel van het protest. Vervolgens hield de voorzitter van de Stichting Support Uyghurs, Abdurehim Uyghur, een toespraak. Hij zei: “Waarom zijn we hier vandaag bijeen om te protesteren tegen de Chinese regering? De afgelopen zeventig jaar heeft de Chinese regering mensen in Oost-Turkistan, Tibet, Kanton, Zuid-Mongolië en Hong Kong ernstig onderdrukt. De tragedie van ‘nooit meer’ gebeurt in de 21e eeuw opnieuw in Oost-Turkistan. Er vindt een ongekende gebeurtenis in de wereldgeschiedenis plaats, waarbij meer dan drie miljoen Oeigoeren in concentratiekampen en gevangenissen onvoorstelbare martelingen, ontberingen en onderdrukking ondergaan.“ Hij benadrukte ook dat hij vanwege de onderdrukking door de Chinese regering geen contact heeft kunnen opnemen met 19 van zijn familieleden gedurende zeven jaar. In het Nederlands verklaarde hij: ”Mijn 19 vermiste familieleden zijn het bewijs van de onderdrukking en genocide door de Chinese regering tegen de Oeigoeren, en ook een waarheidsgetrouwe weerspiegeling van de situatie van miljoenen Oeigoeren.“

Vervolgens sprak de voorzitter van het Oost-Turkse Jeugdcongres, Ershat Islam, in het Engels over de misdaden van de Chinese regering, inclusief hoe zij spionageactiviteiten ontplooit in westerse landen.

Tijdens het protest werden leuzen als ‘Fascistisch China’, ‘Terroristisch China’, ‘Word wakker Nederland! De Chinese Communistische Partij komt achter je aan’, ‘Vrij Oost-Turkistan’, ‘Vrij Tibet”, “Vrij Kanton”, “Vrij Zuid-Mongolië”, “Bevrijd Hong Kong” en anderen werden gezongen.

Sommige Oeigoeren bespraken en besloten dat terwijl sommigen buiten het stadhuis zouden protesteren, anderen de zaal zouden binnengaan om de activiteiten van het Lentefestival te observeren. Onze bedoeling was om te zien of de Chinese regering de wereld zou blijven misleiden door enkele Oeigoeren te laten dansen in Arabische landen, waardoor de valse indruk zou worden gewekt dat “Oeigoeren in China goed leven, rijk zijn, dansen, zingen en blij zijn”, om de wereld te misleiden. Daarom wilden we zien wat er binnen gebeurde.

Toen Abdurahman Uyghur, Alijan en ik de hal binnenkwamen waar de activiteiten van het Lentefestival werden gehouden, merkten we dat het druk was. In een hoek zagen we verschillende Chinezen een groep Chinese kinderen in Oeigoerse etnische kostuums kleden en hen voorbereiden om op het podium te dansen. We liepen door de zaal en kwamen er later achter dat deze kinderen in Oeigoerse kostuums om 15.00 uur zouden optreden.

We hadden gepland dat Abdurahman in de hal zou wachten, terwijl de rest van ons naar de hal zou terugkeren nadat het protest was geëindigd. Als die kinderen het podium op gingen om te dansen, gingen we allemaal met de vlag van Oost-Turkistan omhoog en riepen: ‘Ze zijn geen Oeigoeren! Wij zijn de echte Oeigoeren!’ Ik hield ook foto’s omhoog van mijn 19 vermiste familieleden en vroeg: ”Chinese regering! Waar zijn mijn 19 vermiste familieleden?“ en ”Stop de genocide in Oost-Turkistan!“

We waren ook van plan om gezamenlijk slogans te zingen zoals ”Vrij Oost-Turkistan!“ ”China, ga weg uit Oost-Turkistan!“ ”China, stop de genocide in Oost-Turkistan!“ ”Wakker worden Nederland! De Chinese Communistische Partij, de Chinese regering komt achter je aan!“ om op een vreedzame, niet-gewelddadige manier onze eisen kenbaar te maken. We hoopten dat zelfs als het Chinese volk zou komen om ons aan te vallen of tegen te houden, we geen wraak zouden nemen en op vreedzame wijze onze ontevredenheid over de Chinese regering zouden uiten.

Rond 14.00 uur eindigde het protest. Toen kwamen zes van ons Oeigoeren de hal binnen. Ik vroeg Zeytune’s moeder, Nusrethan, om in een hoek van de gang te gaan zitten en op onze spullen te letten, en toen vroeg ik Alijan en Zeytune om naar de tweede verdieping te gaan om te filmen toen we het podium op gingen. Daarna hebben we foto’s gemaakt met onze vlag voor het podium. Ik en Kurbanjan gingen naar de eerste verdieping.

Op dat moment hoorde Abdurahman, vlakbij het podium, de gastheer aankondigen: ”Ik verklaar nu dat het evenement ten einde loopt.“ In de veronderstelling dat de gebeurtenis op het punt stond te eindigen, hield hij een bord omhoog met de tekst ”Oost-Turkistan maakt geen deel uit van China“ en protesteerde luidkeels tegen de onderdrukking door de Chinese regering in Oost-Turkistan en eiste: ”Chinese regering, stop met uw genocide!“ Plotseling kwamen er verschillende Chinezen naar hem toe, pakten Abdurahman grof bij de handen en nek en duwden hem met geweld op de grond. In een oogwenk kwamen er nog meer Chinezen naar voren, trokken Abdurahman van het podium en namen hem mee de zaal uit. Kurbanjan en ik, die van de bovenverdieping naar beneden kwamen, waren zich er niet van bewust wat er was gebeurd.

Nadat we beneden waren gekomen, wachtten we tot 15.00 uur totdat de Chinese kinderen in Oeigoerse kostuums op het podium dansten, om de wereld het bedrog van de Chinese regering te laten zien. Op dat moment zei Ershat dat Abdurahman was meegenomen door het beveiligingspersoneel, dus we beseften dat we niet verder konden gaan zoals gepland. Daarom hebben wij ons plan gewijzigd. We stonden voor de kinderen gekleed in Oeigoerse kostuums en filmden video’s terwijl ze het podium op gingen, om ons verzet tegen het bedrog door de Chinese overheid te uiten en aan de kaak te stellen.

Toen Ershat in het Engels sprak over hoe het Chinese volk iedereen hier bedroog, kwamen verschillende Chinezen naar voren en begonnen een fysieke woordenwisseling, waarbij ze zelfs Kurbanjans telefoon afpakten. Beveiligingspersoneel en politie arriveerden later en stopten het onbeschofte gedrag van het Chinese volk en vroegen ons de zaal te verlaten. Nadat we de zaal verlieten, controleerde de politie onze identiteitsbewijzen en vertelde ons dat we niet meer naar binnen mochten of bij de ingang mochten blijven.

Op dat moment vroeg ik me af: ”Waar hebben ze Abdurahman naartoe gebracht?“ Dus belde ik hem, maar hij antwoordde niet. Vervolgens belde ik Zeytune en Alijan op de tweede verdieping en zei dat ze nog niet naar beneden moesten komen. Ik gaf ze de opdracht om de hele dansvoorstelling van begin tot eind te filmen en dan naar beneden te komen. Omdat Zeytune heel goed Turks spreekt, heb ik hem specifiek opgedragen: ”Als je filmt, spreek dan in het Turks, zodat Turkse mensen zich ook bewust kunnen zijn van het bedrog van het Chinese volk.“

Later spraken Ershat en ik met de wereld in het Oeigoers en Engels over het incident. We spraken over hoe de Chinese regering Chinese kinderen Oeigoerse kostuums liet dragen en op het podium liet dansen tijdens het Lentefestival van vandaag om de wereld te misleiden, en hoe ze mensen onderdrukken en genocide beoefenen in Oost-Turkistan.

Gedurende deze tijd was het Nederlandse volk dat onze activiteit zag sympathiek en ontroerd, en moedigde ons aan door te zeggen: “Je hebt geweldig werk geleverd! Je hebt het protest en de demonstratie vreedzaam en geweldloos geleid. Het was het Chinese volk dat zichzelf voor schut zette. Wij ben trots op je!“ Ze zeiden ook: “Grijp elke kans om zulke vreedzame protesten te houden. Het is uw fundamenteel recht. Door middel van protesten kunt u de wereld op de hoogte stellen van de schaamteloze acties van de Chinese regering, en misschien kunt u ze zelfs voor de rechter dagen. Don wees niet bang! Jouw acties zullen geen problemen veroorzaken met de samenleving of de wet.’ Wij antwoordden: “Wij zijn de Nederlandse regering zeer dankbaar voor het verlenen van politiek asiel en staatsburgerschap. Wij zijn er trots op burgers te zijn van zo’n sterk en eerlijk land. Als Oeigoeren staan wij altijd klaar om bij te dragen aan de Nederlandse regering. is een kans om Nederland in de toekomst terug te betalen, wij zijn bereid ons leven aan de frontlinie te geven.”

Abdurahman belde me terug en zei: ”De politie heeft me gevraagd een boete te betalen, en ik kan naar huis.“ Vervolgens liet de politie Abdurahman vrij. Hij kwam snel bij ons staan, maar we merkten dat zijn voorhoofd en gezicht rood waren geworden.

Abdurahman zei dat toen hij het podium opging, een groep Chinezen naar hem toe stormde en hem ruw tegen de grond drukte. Volgens de Nederlandse wet is het illegaal om iemand zonder neiging tot geweld aan te vallen. Dit laten wij niet los. Nadat we de boete hebben ontvangen, zijn we van plan de Chinezen die Abdurahman via een advocaat hebben aangevallen, voor de rechter te dagen.

Voor meer informatie:

https://x.com/abdurehimgheni/status/1761490608378581027?s=46&t=odoOOdDGJBd7fLPxXTF7CA